Index  Ontruimingsalarmering

Introductie ontruimingsalarminstallaties

Type A gesproken woord

Ontruimingsalarminstallaties zijn professionele geluidsdistributiesystemen
met als doel om bij brand en andere noodsituaties of calamiteiten een snelle en
ordelijke ontruiming van personen binnen en buiten een gebouw
te bewerkstelligen door middel van slow-whoopsignalen in
combinatie met gesproken mededelingen.


Wat wordt bereikt met een gesproken woord ontruimingsalarmsysteem?

- personen die in gevaar zijn nemen de ontruimingsboodschap
   serieus, dit in tegenstelling tot normale slow-whoop signalen.
- personen die in gevaar zijn weten onmiddellijk hoe ze moeten
   handelen en vluchten.
- paniek en verkeerde reacties worden voorkomen wat de
   vluchtweg aanzienlijk verkort.
- digitale berichten zorgen voor een hoge spraakverstaanbaarheid
- toegevoegde mededelingen die van toepassing zijn op de
   actuele situatie kunnen weergegeven worden met de
   commandomicrofoon op het ontruimingsalarmpaneel.
- en ten einde om levens te redden.

Wat is het doel van de norm NEN 2575?

De norm NEN 2575 geeft de eisen aan op grond waarvan een doelmatige ontruimingsalarminstallatie kan worden gerealiseerd. Deze norm is bedoeld om aan te sluiten op  NEN 2535 die brandmeldinstallaties behandelt. Gelijk aan NEN 2535 is deze norm ook gebaseerd op de vermelding van prestatie-eisen. Dankzij een permanent functiebehoud is het ontruimingsalarmsysteem in staat eventuele veiligheidsrelevante storingen te onderkennen en deze aan de systeembeheerder weer te geven. Dit betekent dat zowel de signaalweg als de benodigde periferie continu bewaakt dient te worden. Hiertoe behoren in het bijzonder: ingangen voor ontruimingsweergave, brandweermicrofoon, veiligheidsrelevante signaalbronnen (ontruimingsteksten, sirenesignalen), versterker en stand-by versterker, luidsprekers met bekabeling en de noodstroomvoorziening (30 minuten).
Indien het geluidssysteem ingezet wordt voor ontruimingsmededelingen en daarmee deel uitmaakt van het veiligheids-, of ontruimingsconcept, dan dient de norm NEN 2575 hierbij aangehouden te worden.

 

Op het gebied van ontruimingsalarmering heeft mcs inmiddels haar sporen ruim verdiend. Zij is al meer dan 20 jaar actief in deze markt en een gewaardeerde partner van een zeer grote diversiteit van installatie bedrijven. Tot haar klanten behoren niet alleen diverse erkende installatie bedrijven. Zelfs voor (andere) erkende branddetectie bedrijven en adviesbureaus is mcs een gewaardeerde partner. De relaties van mcs maken graag gebruik van haar jaren lange ervaring en knowhow op het gebied van branddetectie. Daarnaast zijn ook de kwalitatieve en innoverende producten van mcs een bindende factor. Zij voert op het gebied van ontruimingsalarmering producten van g+m en honeywell. Het leveringprogramma van mcs bevat een diversiteit aan componenten en systemen. Alle producten zijn voorzien van NEN-EN 54 certificaten. Bij mcs wordt het werk en de verantwoordelijkheid serieus genomen. Hierdoor wordt altijd gewerkt volgens de geldende regeling en normen. Te denken valt hierbij aan de NEN 2575, EN-54-16, NEN 2654, NPR 2576, etc.