Index  Ondersteuning  Onderhouden

Onderhouden

Elk (technisch) product of systeem heeft naast goed gebruik en beheer onderhoud nodig. Voor de auto industrie is dit algemeen bekend en geaccepteerd. Maar ook elektronische en elektro-mechanische systemen zijn onderhavig aan wijzigingen en slijtage. Goed en kundig onderhoud verhoogt de zekerheid op het correct functioneren van het systeem. Hetgeen natuurlijk onontbeerlijk is voor brandbeveiliging en dus veiligheidssystemen.
 
Bij mcs is het onderhouden van systemen meer dan alleen het functioneel beproeven daarvan. Hoewel dat functioneel beproeven natuurlijk een essentieel onderdeel is, worden daarnaast allerlei parameters getoetst aan de actuele situatie. Zo moet het systeem tot in lengte van jaren afgestemd blijven op eventuele veranderingen van de omgeving. Hierbij kan gedacht worden aan het gebouw zelf, de inventaris en het gebruik, maar ook de wensen van de gebruiker en de eisen van bijvoorbeeld de overheid.
  
Het niet uitvoeren van  onderhoud kan het niet of niet correct functioneren tot gevolg hebben. Als geen onderhoud uitgevoerd wordt weet men niet of een systeem nog juist functioneert. Voor diverse (gecertificeerde) systemen is het daarnaast een verplichting om minimaal jaarlijks preventief onderhoud uit te alten voeren.
mcs is (voor diverse soorten systemen) erkend voor het uitvoeren van onderhoud en voert dat zelfstandig of in combinatie met andere bedrijven uit.
Bij alle door mcs geleverde systemen wordt daarom standaard een preventieve onderhoudsovereenkomst aangeboden.
 
Door mcs uitgevoerd onderhoud wordt altijd in een rapportage vastgelegd, met daarin eventueel advies aan het adres van de eigenaar / gebruiker. Met preventief onderhoud door mcs bent u steeds verzekerd van een operationeel brandbeveiligingssysteem dat op de actuele situatie is afgestemd.