Index  Ondersteuning  Instrueren Beheerder OP

Instrueren

Het is zaak, en vaak norm technisch verplicht, dat iedereen die betrokken is bij brandbeveiligingsprojecten over de juiste kennis beschikt. De norm technische kennis wordt meestal verkregen door het volgen van daartoe bedoelde opleidingen. De aanwezigheid van deze kennis wordt aangetoond door de betreffende diploma’s.
 
Norm technische kennis is een, maar ook aanvullende kennis is van essentieel belang. Te denken valt hierbij met namen aan de noodzakelijke product kennis. Hierbij kan gedacht worden aan kennis over de installatie (hulp)middelen, het inregelen en programmeren van apparatuur, het oplossen van storingen en het onderhouden van de apparatuur. 
Bij mcs is het overbrengen van kennis geen toegift, maar even vanzelf sprekend als het leveren van advies en apparatuur. Het overbrengen van die broodnodige kennis kan gerealiseerd worden door het geven van introductie sessies, product instructies, software instructies, etc. Hierbij wordt echter ook vaak gebruik gemaakt van de meest praktische manier, dus in vorm instructie on the job. Een technicus van mcs begeleid het installerende bedrijf dan stap voor stap bij het programmeren, in bedrijf stellen en testen van een gerealiseerd systeem.
 
Naast eerder genoemde kennis is het verplicht dat bij elk brandmeldsysteem een Beheerder BMI aangesteld is. Deze beheerder dient, conform de norm NEN 2654-1, in het bezit van het diploma Beheerder BMI te zijn. Er kan echter ook volstaan worden met een instructie door het branddetectiebedrijf. Bij mcs wordt het vak en de verantwoordelijkheid serieus genomen. Daarom is men van mening dat hierin niet volstaan kan worden met een uitleg van 5 minuten ter plaatsen door een monteur.
Omdat mcs een totaalleverancier is verzorgt zij in haar volledig geoutilleerde instructie ruimte in Waalre veelvuldig instructies voor beheerders BMI. Op verzoek kan deze instructie ook op locatie verzorgt worden. De instructie bevat naast een theoretisch deel, over het hoe en wat van brand(detectie) en de taken van een beheerder, ook een praktisch deel. De cursist ontvang naast een cursusboek / naslagwerk een starterskit, om zijn taken naar behoren uit te kunnen voeren, en een persoonsgebonden certificaat.
 
Met instructies en trainingen van mcs worden uw mensen van de noodzakelijke informatie voorzien. Hierdoor bent u verzekerd van de juiste kennis op de juiste plaats voor uw brandbeveiligingssysteem
 
 


Hieronder kunt u gerelateerde documenten downloaden:

 Beheerder BMI Informatie en data 2015Datasheet