Index  Ondersteuning  In bedrijf stellen opleveren

In bedrijf stellen

Het aanbrengen van een brandbeveiligingssysteem is een, maar het op de juiste manier operationeel maken is zeker zo belangrijk. Dit operationeel maken wordt in de volksmond het “in bedrijf stellen” genoemd. Bij mcs is het in bedrijf stellen meer dan spanning op het systeem zetten, of wel de stekker er in te insteken. Om verzekerd te zijn van een betrouwbaar brandbeveiligingssysteem moet het ook volledig getest en opgeleverd worden.
 
Bij het in bedrijf stellen worden alle instellingen gedaan / wordt het systeem geprogrammeerd. Hierdoor wordt de functionele werking van het brandbeveiligingssysteem (indien van toepassing) conform het PvE vast gelegd. Per slot van rekening is het systeem gerealiseerd om in bepaalde situaties bepaalde acties te nemen.
Om er zeker van te zijn dat het systeem de gewenste acties neemt, zal dat getest moeten worden. Daarom wordt door mcs elk systeem na het in bedrijf stellen  volledig functioneel beproefd. Hierdoor komen eventuele foutjes vanuit het installeren of produceren van de gebruikte materialen vooraf aan het licht. Deze kunnen hierdoor dan ook meteen hersteld worden voordat het systeem operationeel is.
 
Voor elk systeem dat onder de verantwoordelijkheid van mcs gerealiseerd wordt, geldt dat het ook opgeleverd wordt. Het opleveren vormt aanvullend op het in bedrijf stellen en testen voor een nog grotere zekerheid. Bij het opleveren worden allerlei zaken die niet vallen onder het in bedrijf stellen of testen gecontroleerd en uitgevoerd. Hierbij valt met namen te denken aan het controleren of het gebouwde systeem voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Eventuele afwijkende situaties van het ontwerp zullen hierdoor naar boven komen. Daarbij wordt nadien altijd een Rapport of Rapportage opgemaakt. Dit geeft zowel de (eind)gebruiker als ook de installateur / leverancier de zekerheid dat het totale systeem gecontroleerd is.
 
Het in bedrijf stellen van een door mcs geleverd systeem is steeds afgestemd op de noodzaak van elk individueel systeem. Hierdoor bent u steeds verzekerd van een operationeel brandbeveiligingssysteem dat op de actuele situatie is afgestemd.