Index  Ondersteuning  Begeleiden

Begeleiden

Componenten kopen en daar een systeem mee bouwen kunt u bij wijze van spreken ”op elke hoek van de straat”. Echter om de kwaliteit van een brandbeveiligingssysteem te waarborgen moeten u terug kunnen vallen op een vertrouwde partner, ook als het even niet mee zit.

 
Als tijdens de realisatie mensen zaken maar zelf uit moeten zoeken en niet terug  kunnen vallen op een specialist, bestaat het risico dat men doet wat men goed acht. Hierdoor ontstaat het risico dat op het einde van de rit allerlei zaken gewijzigd en aangepast moeten worden. Tevens zal dit niet bijdragen aan vertrouwen in en bekendheid met het product.
 
Als een gerealiseerd systeem juist even anders reageert als men ervan verwacht en daar geen correct gehoor aan wordt gegeven, bestaat het risico dat men dit gaat negeren. Zo ook kunnen onduidelijkheden, onwetendheid en probleempjes leiden tot het negeren van en geen vertrouwen hebben in het systeem.
 
Al met al zaken die desastreuze gevolgen kunnen hebben als het systeem in werking treed of zou moeten treden. Waardoor zeker niet bijgedragen wordt aan een brandveilige situatie, maar eerder spraken is van “schijnveiligheid”.
Daarom is het zaak dat zowel tijdens als na realisatie terug gevallen kan worden op specialisten, die kennis hebben van brandbeveiliging maar ook van de toegepaste apparatuur. Een telefoontje met een van onze specialisten werkt vaak verhelderend en oplossend, waardoor veel problemen, ergernis en veel erger voorkomen kan worden.
 
Bij mcs is begeleiding en ondersteuning, voor, tijdens en na realisatie van een brandbeveiligingssysteem, geen mogelijke extra optie. mcs voelt zich betrokken bij uw systeem en ziet deze diensten als een vanzelfsprekendheid. Hierdoor bent u steeds verzekerd van de nodige back-up voor een kwalitatief brandbeveiligingssysteem.