Index  Ondersteuning  Adviseren

Adviseren

Om een brandbeveiligingssysteem te kunnen realiseren moeten eerst de uitgangspunten vastgelegd worden. Vaak worden deze als een klein onderdeel in een bouwkundig bestek vermeld. Echter hierbij zijn de heersende wet- en regelgeving naast de wensen van de opdrachtgever bepalend. Bovendien dient men de hedendaagse technische mogelijkheden van de apparatuur niet uit het oog te verliezen. Voor bepaalde brandbeveiligingssystemen, zoals brandmeld- en ontruimingsalarmering, is het noodzakelijk dat er vooraf een Programma van Eisen (PvE) opgesteld wordt. In een PvE worden de uitgangspunten op basis van wet- en regelgeving vastgelegd. Een PvE moet dan ook de goedkeuring van de eisende partij(en) dragen en als zodanig geaccordeerd worden.
 
Vervolgens moet, op basis van de uitgangspunten, een systeem ontworpen worden. Bij bepaalde systemen noemt men dit ook vaak het projecteren. Op basis van geldende normen moet bepaald worden welke componenten waar geplaatst moeten worden. Het is echter zaak dat bij het ontwerpen (engineeren) ook al gekeken wordt wat de (totale) systeem omvang wordt. Hierdoor kan bepaald worden wat voor soort (type) systeem het meest tot zijn recht zal kunnen komen.
 
Een goed advies vanaf de eerste stap is dus van essentieel belang om tot een kwalitatief goed brandbeveiligingssysteem te komen. Het mogen duidelijk zijn dat relevante kennis van wet- en regelgeving als ook de technische mogelijkheden hierbij noodzakelijk zijn. Echter ook de nodige ervaring, expertise en erkenning zijn onontbeerlijk in deze.
Dit alles is op het gebied van brandbeveiliging ruimschoots aanwezig bij mcs.
 
Met advies van mcs zijn alle eerder genoemde punten optimaal op elkaar afgestemd. Hierdoor bent u verzekerd van het juiste advies en de juiste uitgangspunten voor uw brandbeveiligingssysteem.