Index  Ondersteuning

Introductie ondersteuning

Om een brandbeveiligingssysteem goed te installeren of tot een goed geïnstalleerd brandbeveiligingssysteem te komen, moeten diverse stappen doorlopen worden. Er zal dus in meer of mindere mate begeleiding nodig kunnen zijn. Bij mcs behoort dit standaard tot het leveringspakket. De begeleiding bij deze stappen wordt geleverd in de vorm van ondersteuning.
 
Als er bijvoorbeeld vooraf geen goed en correct PvE opgesteld is, kan dit tot grote problemen leiden. Zo kan het zijn dat het uiteindelijke systeem niet voldoet aan hetgeen men ervan (mag) verwachten. Het kan zelfs voorkomen dat het systeem nadien niet certificeerbaar blijkt te zijn. Ook kan een systeem niet gecertificeerd worden als er geen opgeleide beheerder aanwezig is.
 
Door te kiezen voor een partner die volledig op de hoogte is van alle wet- en regelgeving en u hierbij de noodzakelijke ondersteunen kan bieden, voorkomt u problemen achteraf. Bij mcs staat deze ondersteuning hoog in het vaandel en wordt deze toegevoegde waarde als standaard en normaal gezien.
Natuurlijk is de ene partij meer en intensiever met brandbeveiliging bezig dan de andere. Daardoor is de aanwezige kennis en ervaring bij iedereen anders. Ook hierdoor is de behoefde aan begeleiding en ondersteuning voor iedere installateur, ontwerper, adviseur, etc. anders.
mcs biedt ondersteunende diensten vanaf de eerste fase tot en met het einde van de levensduur van het systeem en alles daar tussenin. Zoals van het inventariseren van de eisen en wensen tot en met het preventieve onderhoud. Dit alles afgestemd op de individuele behoefte van dat moment van elke relatie. En om te komen tot een betrouwbaar en veilig brandbeveiligingssysteem.
 
Met ondersteuning van mcs is dit afgestemd op uw specifieke behoefte, waardoor u verzekerd bent van de juiste ondersteuning om kwalitatieve brandbeveiligingssystemen te realiseren.
 
De ondersteuning die mcs u kan bieden bestaat op hoofdlijnen uit:


Hieronder kunt u gerelateerde documenten downloaden:

 Bulletins Bedrijfsprofiel mcsDatasheet