Index  Natuurlijke Ventilatie  Motoren

Natuurlijke ventilatie motoren

De elektromotoren zijn de sturende elementen die elektrische energie omzetten in een mechanische beweging. Door de elektromotor wordt uiteindelijk het raam, luik, de lichtkoepel, lichtstraat, etc. automatisch in beweging gebracht indien dit nodig is.
Primair zijn de motoren onder te verdelen in 2 groepen. Dit wordt gedaan op basis van het principe waarop de motor werkt, te weten: ketting- en tandheugel motoren. Bij ketting motoren wordt een speciaal ontworpen ketting door de aandrijf unit uit de behuizing gedreven. Bij tandheugel motoren wordt een lineaire stang met tanden langs de aandrijf unit heen en weer bewogen. Van beide type motoren zijn er nog een aantal varianten beschikbaar. Daarnaast zijn er nog enkele ander motoren. Zoals voor diverse soorten vergrendelingen, aandrijving van (speciaal) beslag, etc.
 
Bij de keuze van het type motor spelen vele factoren een rol. Hierbij dient gedacht te worden aan: de gewenste uitzetlengte, de benodigde kracht (eventueel in combinatie met de uitzetlengte), het soort te bewegen element, de montage mogelijkheden, esthetische aspecten, etc.
 
Bij mcs is ruime kennis en ervaring aanwezig betreffende de technische mogelijkheden en oplossingen van de motoren. Daarnaast beschikt het leveringsprogramma over legio mogelijkheden. Hierdoor kan mcs u altijd van een op uw situatie afgestemd advies en product voorzien.
 
Op het gebied van natuurlijke ventilatie heeft mcs meerdere mogelijkheden. Daarnaast kunnen ook de motoren voor brand ventilatie hiervoor ingezet worden. Er kan een keuze gemaakt worden uit de volgende type natuurlijk ventilatie motoren:
 
  • Ketting motoren door de elegante vormgeving voor met name ramen
  • Tandheugel motoren voor zwaardere krachten en veelal in utiliteit gebouwen
  • Aanvullende motoren voor vergrendeling etc.