Index  Natuurlijke Ventilatie  Centrales

Natuurlijke ventilatie centrales

De centrale is het hart van elke natuurlijk ventilatie systeem. De inkomende signalen van de opnemers worden hierop aangesloten en door verwerkt. Afhankelijk van de instellingen worden vervolgens de verwerkte signalen naar de motoren gestuurd. Welke op hun beurt de ramen, luiken, lichtkoepels, lichtstraten, etc. bedienen. Door de mogelijke instellingen wordt elk systeem op de specifieke situatie afgestemd. De centrale verzorgt daarnaast de voeding van de opnemers als ook voor de motoren.
 
De keuze van de centrale / voeding is afhankelijk van de omvang van het (totale) systeem. Bepalend hierbij zijn het aantal aan te sluiten motoren, maar ook het aantal ventilatie groepen, het soort aan te sluiten opnemers en de gewenste manier van ventileren.
 
Bij mcs is ruime kennis en ervaring aanwezig betreffende de technische mogelijkheden van de apparatuur en de diversiteit van wensen uit de markt. Daarnaast beschikt het leveringsprogramma over meerder mogelijkheden. Hierdoor kan mcs u altijd van een op uw situatie afgestemd advies en product voorzien.
 
Op het gebied van natuurlijke ventilatie heeft mcs meerdere mogelijkheden, waardoor een keuze gemaakt kan worden uit de volgende type natuurlijke ventilatie centrlales / voedingen:
  • Compacte centrales, voor 1 tot 16 motoren in 1 groep
  • Modulaire centrales, voor 1 tot 16 motoren in maximaal 3 groepen
  • Eigen ontwerp centrales, opgebouwd uit plug-in modules en daardoor volledig in te richten naar eigen behoeften