Index  Natuurlijke Ventilatie

Introductie Natuurlijke ventilatie

Natuurlijke ventilatie is het (automatisch) ventileren van een gebouw zonder gebruik te maken van geforceerde luchtverplaatsing. Hierdoor is er geen spraken van ongewenste luchtstromingen en (te) snelle veranderingen van het klimaat. Door natuurlijke ventilatie wordt een klimaat gecreëerd dat aangenaam en in balans met de omgeving is.
 
Mensen hebben een duidelijke behoefte aan licht, frisse lucht en een aangename temperatuur en luchtvochtigheid. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het prestatievermogen en de productiviteit drastisch dalen als de klimatologische aspecten niet in balans zijn.
 
Een uitgebalanceerd klimaat is daardoor tegenwoordig van economisch belang en een belangrijk onderdeel van de hedendaagse architectuur. Dit valt dan ook duidelijk op te maken uit de moderne manier van bouwen. Natuurlijke ventilatiesystemen vertegenwoordigen een steeds belangrijker deel bij integrale concepten. Zij bieden de voordelen van een natuurlijke klimaatbeheersing zonder een aanslag te doen op de ecologische aspecten. Ze kunnen dan ook beschouwd worden als “de groene” manier van ventileren. Daarnaast bieden ze ook economische voordelen omdat zij energie besparend werken en dus de beheerskosten helpen te drukken. Hierdoor is natuurlijke ventilatie de optimale “groene” aanvulling op of beter nog het ideale alternatief voor conventionele mechanische ventilatie.
mcs maakt voor de besturing en aandrijving o.a. gebruikt van de internationaal hoog aangeschreven producten van het Duitse D+H Mechatronic. Dit programma omvat ook gecertificeerde producten voor natuurlijk brandventilatie. Hierdoor kunnen ventilatie systemen van mcs het comfort van hedendaags natuurlijk ventilatie bieden in combinatie met de noodzakelijkheid van natuurlijk brandventilatie
 
Principe
Natuurlijke ventilatie systemen functioneren op het principe van thermische stroming. Hierbij wordt de warme en vervuilde lucht op een natuurlijke manier uit het gebouw afgevoerd. Dit wordt gedaan door elektromotorisch bediende ventilatie openingen zoals ramen, luiken, lichtkoepels, etc. Tevens wordt er voor gezorgd dat frisse en verse buitenlucht kan instromen. Dit kan via dezelfde ventilatie openingen of door aanvullende openingen te voorzien

Door een natuurlijk ventilatie systeem wordt in de dagsituatie voor een natuurlijk en prettig klimaat gezorgd. In een dergelijk klimaat voelen mensen zich behaaglijk en kunnen op hun top presteren. Daarnaast kunnen deze systemen ook toegepast worden om in de nachtelijke uren een gebouw (de gebouw massa) af te koelen. Hierdoor kunnen andere dure en onderhoud intensieve systemen achterwegen blijven.
 
Op een natuurlijk ventilatie systeem kan een diversiteit aan sensoren aangesloten worden. Te denken valt hierbij aan handbediende schakelaars, meting van wind kracht en richting, regendetectie, binnen- en buiten temperatuur meting en tijd afhankelijke schakelingen.
Daarnaast kan een natuurlijk ventilatie systeem ook de aansturing van bijvoorbeeld de verwarming en de zonwering voor haar rekening nemen. Tevens behoort gemoduleerd ventileren tot de mogelijkheden.
 
 
Besturingssystemen voor natuurlijke ventilatie van mcs kunnen alle eerder vermelde functies vervullen. mcs kan daarom systemen voor individuele of geïntegreerde programma’s realiseren. Waarbij steeds het maximaliseren van het nuttige, het bedieningscomfort en de economische aspecten tot een geheel samensmelten
 
Een natuurlijk ventilatie systeem bestaat in essentie uit de volgende onderdelen:
  • Centrales, het hart en de voeding van het systeem.
  • Motoren, om ventilatie openingen (ramen, luiken, lichtkoepels, etc) te bedienen.
  • Opnemers om het ventilatiesysteem te activeren.