Index  Brandventilatie  Motoren

Brandventilatie motoren

De elektromotoren zijn de sturende elementen die elektrische energie omzetten in een mechanische beweging. Door de elektromotor wordt uiteindelijk het raam, luik, de lichtkoepel, lichtstraat, etc. automatisch in beweging gebracht indien dit nodig is.
Primair zijn de motoren onder te verdelen in 2 groepen. Dit wordt gedaan op basis van het principe waarop de motor werkt, te weten: tandheugel- en ketting motoren. Bij tandheugel motoren wordt een lineaire stang met tanden langs de aandrijf unit heen en weer bewogen. Bij ketting motoren wordt een speciaal ontworpen ketting door de aandrijf unit uit de behuizing gedreven. Van beide type motoren zijn er nog een aantal varianten beschikbaar. Daarnaast zijn er nog enkele ander motoren. Zoals voor diverse soorten vergrendelingen, aandrijving van (speciaal) beslag, etc.
 
Bij de keuze van het type motor spelen vele factoren een rol. Hierbij dient gedacht te worden aan: de gewenste uitzetlengte, de benodigde kracht (eventueel in combinatie met de uitzetlengte), het soort te bewegen element, de montage mogelijkheden, esthetische aspecten, etc.
 
Bij mcs is ruime kennis en ervaring aanwezig betreffende de technische mogelijkheden en oplossingen van de motoren. Daarnaast beschikt het leveringsprogramma over legio mogelijkheden. Hierdoor kan mcs u altijd van een op uw situatie afgestemd advies en product voorzien.
 
Op het gebied van brandventilatie heeft mcs meerdere mogelijkheden, waardoor een keuze gemaakt kan worden uit de volgende type brandventilatie motoren:
 
  • Tandheugel motoren voor zwaardere krachten en veelal in utiliteit gebouwen
  • Ketting motoren door de elegantere vormgeving voor met name ramen
  • Aanvullende motoren voor vergrendeling etc.