Index  Brandventilatie  Centrales

Brandventilatie centrales

De brandventilatie centrale is het hart van elke brandventilatiesysteem. De inkomende signalen van de alarmgevers en andere commando’s worden hierop aangesloten en door verwerkt. Afhankelijk van de instellingen worden vervolgens de verwerkte signalen naar de motoren gestuurd. Welke op hun beurt de ramen, luiken, lichtkoepels, lichtstraten, etc. bedienen. Door de mogelijke instellingen wordt elk systeem op de specifieke situatie afgestemd. De centrale verzorgt daarnaast de continue bewaking van het totale systeem. Als ook het activeren van eventuele signaalgevers en de voeding voor de motoren en alle andere aangesloten componenten.
 
De keuze van de centrale is afhankelijk van de omvang van het (totale) systeem. Bepalend hierbij zijn het aantal aan te sluiten motoren, maar ook het aantal gewenste brand- en natuurlijke ventilatie groepen.
 
Bij mcs is ruime kennis en ervaring aanwezig betreffende de technische mogelijkheden van de apparatuur en de normen. Daarnaast beschikt het leveringsprogramma over meerder mogelijkheden. Hierdoor kan mcs u altijd van een op uw situatie afgestemd advies en product voorzien.
 
Op het gebied van brandventilatie heeft mcs meerdere mogelijkheden, waardoor een keuze gemaakt kan worden uit de volgende type brandventilatie centrlales:
  • Compacte centrales, voor 1 tot 16 motoren in 1 groep
  • Modulaire centrales, voor 1 tot 16 motoren in maximaal 3 groepen
  • Eigen ontwerp centrales, opgebouwd uit plug-in modules en daardoor volledig in te richten naar eigen behoeften