Index  Brandventilatie

Introductie Brandventilatie

Brandventilatie is het automatisch creëren van openingen bij een brand. Hierdoor kunnen de ontwikkelde rook, giftige gassen en hitte op een natuurlijke wijze naar buiten afgevoerd worden. Brandventilatie wordt ook vaak (Natuurlijke) Rook- en Warmte Afvoer of kortweg (N)RWA genoemd.
 
Bijna 90% van alle dodelijke ongevallen bij brand worden niet veroorzaakt door het vuur zelf. Deze moeten echter worden toegeschreven aan deze ontwikkeling van rook, giftige gassen en hitte.
Deze beveiligingssystemen zijn bedoeld voor het beschermen van levens en materiële goederen en om een snelle en gerichte inzet van de brandweer mogelijk te maken. In Nederland vallen brandventilatie systemen onder de regeling Rookbeheersing systemen van het CCV. Internationaal is de norm EN 12101 van toepassing, welke vanaf medio 2006 voor alle EU landen van kracht is. mcs is een door VdS  gecontroleerde systeemleverancier. Zij kan hierdoor natuurlijke brandventilatie ramen certificeren conform EN 12101. Om dit te realiseren beschikt mcs over gecertificeerde profielen van zeer uiteenlopende leveranciers. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van gecertificeerde besturing en aandrijving van o.a. het Duitse D+H Mechatronic. Door de ramen te berekenen en te bouwen volgens vastliggende procedures, kan het eindproduct door mcs gecertificeerd worden. Hierdoor behoeft de fabrikant van de ramen deze niet allemaal zelf te laten testen en certificeren.
 
Veel van deze brandbeveiligingssystemen werken volgens het pneumatische principe. Welke ook door mcs geleverd worden. Echter de meeste brandventilatie systemen van mcs zijn gebaseerd op elektro-mechanica. Hierbij wordt elektrische energie omgezet in een (lineaire) mechanische kracht. De grote voordelen hiervan zijn dat zij niet destructief (dus ook niet bij het maandelijks testen) werken. Daarnaast is door het toepassen van een secundaire (nood)voeding de werking gegarandeerd, ook bij uitval van de netspanning. Tot slot kunnen er vele soorten (principes) van  opnemers aangesloten worden.   

Het principe:
Als in een gesloten ruimte brand uitbreekt, zal die ruimte in korte tijd volledig gevuld worden met rook en giftige brandgassen. Hierdoor zullen vlucht- en reddingswegen geblokkeerd worden en kunnen aanwezige personen ingesloten raken. Tevens kan de temperatuur in de ruimte, als gevolgen van temperatuurophoping, zeer hoog oplopen. Waardoor een zelf ontstekende explosie, een zogenaamde flashover, kan plaatsvinden met als gevolg een volledig verlies van het gebouw.
 
Met een brandventilatiesysteem worden op vooraf bepaalde en gewenste plaatsen tijdig openingen gecreëerd, door middel van o.a ramen, luiken, lichtkoepels, etc. Hierdoor worden de rook als ook de giftige gassen en de hete lucht op een gecontroleerde manier naar de buitenlucht afgevoerd. Met als resultaat dat de vluchtwegen (langer) veilig gesteld worden. Bovendien kan hierdoor de brandhaard exact gelokaliseerd en snel en gericht bestreden worden.
 
Het brandventilatiesysteem kan aanvullend gebruikt worden voor dagelijkse natuurlijke ventilatie van het gebouw. Het systeem kan hiervoor uitgebreid worden met een ventilatieschakelaar, wind- en regen opnemer, temperatuurmeting, schakelklok, koppeling naar een GBS (Gebouw Beheer Systeem), etc.
 
Besturingssystemen voor brandventilatie van mcs vervullen alle eerder vermelde functies en voldoen aan internationale regelgeving. Bovendien combineren zij de noodzakelijkheid van een beveiligingssysteem met het comfort van een hedendaags natuurlijk ventilatiesysteem
 
Een brandventilatie systeem bestaat in essentie uit de volgende onderdelen:
  • Centrales, het hart van het systeem met primaire en secundaire (nood)voeding om een gegarandeerde werking veilig te stelen.
  • Motoren, om brandventilatie openingen (luiken, ramen, etc) te bedienen.
  • Alarm- en Signaalgevers, handmatig en automatisch bediend om het brandventilatiesysteem te activeren.