Index  Branddetectie  Waarom branddetectie

Waarom branddetectie?

Branddetectie is het signaleren en melden van een brand als deze zich voordoet.
Hoewel de meeste mensen denken dat het hen niet overkomt is brand een van de grotere gevaren dat constant op de loer ligt. Dit omdat brand een gevaar vormt voor persoonlijk letsel, materiële en emotionele schade en schade aan het milieu. Primair is het ontstaan van een brand geen probleem, als dit tenminste maar snel gesignaleerd wordt. Hoe sneller met de bestrijding van een brand kan worden begonnen, des te geringer zal de (gevolg)schade zijn. Wat er gebeurt als een beginnende brand niet (tijdig) gesignaleerd wordt, krijgen we dagelijks voorgeschoteld via de media. Uit onderzoek blijkt zelfs dat ongeveer 90% van de bedrijven die met een serieuze brand te maken krijgen, dit niet te boven komen. Een faillissement is dan meestal het gevolg.
 

Voordeel van een branddetectie systeem

Omdat er niet overal en altijd mensen aanwezig zijn, kunnen branddetectiesystemen van mcs de essentiële waarnemingsfuncties vervullen. Hierdoor kan een brand in een vroeg stadium ontdekt worden. Waardoor automatisch acties ondernomen worden om deze te bestrijden. Het directe gevolg hiervan is dat de risico\'s voor de eerder vermelde gevaren beperkt blijven.
 

Erkenning en kwaliteit

Op het gebied van branddetectie heeft mcs inmiddels haar sporen ruim verdiend. Zij is al meer dan 15 jaar actief in deze markt en een gewaardeerde partner van een zeer grote diversiteit van installatie bedrijven. mcs is al geruime tijd een KIWA - NCP erkend Branddetectie bedrijf. Daardoor voldoet ze aan de regeling Brandmeldsystemen van het CCV. Tot haar klanten behoren niet alleen diverse erkende installatie bedrijven. Zelfs voor (andere) erkende branddetectie bedrijven en adviesbureaus is mcs een gewaardeerde partner. De relaties van mcs maken graag gebruik van haar jaren lange ervaring en knowhow op het gebied van branddetectie. Daarnaast zijn ook de kwalitatieve en innoverende producten van mcs een bindende factor. Zij voert op het gebied van branddetectie o.a. producten van Honeywell / Notifier en System Sensor.
Het leveringprogramma van mcs bevat een diversiteit aan componenten en systemen. Alle producten zijn voorzien van NEN-EN 54 certificaten van VdS, LPCB, etc. als ook CPD certificaten. Bij mcs wordt het werk en de verantwoordelijkheid serieus genomen. Hierdoor wordt altijd gewerkt volgens de geldende regeling en normen. Te denken valt hierbij aan de NEN 2535, NEN 2654, NPR 2575, etc. welke ook worden gehanteerd bij niet te certificeren systemen.