Index  Branddetectie  Intelligent  Melders

Intelligente melders

De melders zijn de waarnemers van het branddetectiesysteem. Bij intelligente branddetectiesystemen zijn dit zogenaamde analoge sensoren. Dit omdat de melders in feiten sensoren zijn die hun meetwaarden doorgeven aan de centrale. Primair worden de melders onderverdeeld in 2 groepen, te weten: handbediende- en automatische melders. Handbediende brandmelders geven alarm door het indrukken van het ruitje, dus door menselijk handelen. Intelligente automatische brandmelders nemen zelf geen beslissingen. Zij meten continu het criterium waar de sensor voor bedoeld is. De centrale vraagt deze waarde op en neemt de beslissing of er spraken is van een alarm situatie. Dit wordt gedaan op basis van vooraf geprogrammeerde parameters zoals (alarm)niveaus en tijden en aanwezige algoritmen. Er zijn diverse soorten sensoren beschikbaar. Hierdoor kan op verschillende manieren een brand gedetecteerd worden en kunnen ook verschillende soorten branden gedetecteerd worden. Bij intelligente automatische brandmelders zijn de meest voorkomende sensoren gebaseerd op het meten van rook, temperatuur, vlammen en verbrandingsgassen (CO2) en combinaties van een of meerder van deze criteria.
 
De keuze van het meest geschikte type automatische sensor wordt bepaald door het te verwachten soort brand. Daarnaast spelen omgeving condities ook een steeds belangrijker worden rol bij het bepalen van het type sensor.
 
Bij mcs is zeer ruime ervaring en kennis aanwezig betreffende de gelden normen en technische mogelijkheden van intelligente apparatuur. Daarnaast beschikt het leveringsprogramma over zeer uitgebreide mogelijkheden. Hierdoor kan mcs u altijd van een op uw situatie toegesneden advies voorzien.
 
Op het gebied van intelligente brandmelders biedt mcs oplossingen voor de meest uiteen lopende situaties. Hierdoor kan een keuze gemaakt kan worden uit de volgende types intelligente automatische brandmelders:
  • Handbrandmelders
  • Automatische optische melders
  • Automatische thermische melders
  • Automatische Multi-criteria melders