Index  Branddetectie  Intelligent  In- Uitgangen

Intelligente In- en Uitgangen

Om een branddetectiesysteem compleet te maken, kunnen er aanvullende onderdelen nodig zijn. Bij intelligente systemen kunnen dit naast de brandmeldcentrale, de brandmelders en de signaalgevers, in- en uitgangen zijn. Een branddetectiesysteem kan per slot van rekening slechts een onderdeel van de totale brandbeveiliging zijn. Zo kunnen er sturingen naar andere systemen van de totale brandbeveiliging gedaan moeten worden. Dit kan gerealiseerd worden middels uitgangen. Tevens kan de status van een dergelijk systeem ingekoppeld moeten worden. Hiervoor zijn aanvullende ingangen beschikbaar. Bij aanvullende systemen kan gedacht worden aan het sturen van toegangen, liften, brand- rookwerende deuren, ventilatie, blussystemen etc. Maar ook het inlezen van (storing)meldingen / de status van dergelijke systemen.
Bij intelligente systemen kunnen deze aanvullende in- en uitgangen in dezelfde lus als de melders opgenomen worden. Hierdoor kunnen deze lokaal (in het veld) maar ook centraal (in/bij de centrale) voorzien worden. Hetgeen aanzienlijke besparingen op de bekabeling en het installatie werk tot gevolg kan hebben. Omdat elke uitgang over een uniek adres beschikt kan deze individueel maar ook in een groep geactiveerd worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid de uitgang(en) te laten activeren door slechts een individuele melder, een groep van melders of het totale systeem. Ook de (aanvullende) ingangen zijn individueel en uniek. Waardoor legio van inkoppel en (daaraan verbonden) sturingen mogelijk zijn.
 
Bij mcs is ruime ervaring en kennis aanwezig betreffende de gelden normen en technische mogelijkheden van intelligente apparatuur. Daarnaast beschikt het leveringsprogramma over zeer uitgebreide mogelijkheden. Hierdoor kan mcs u altijd van een op uw situatie toegesneden advies voorzien.
 
Op het gebied van intelligente in- en uitgangen biedt mcs meerdere oplossingen, waardoor kan een keuze gemaakt kan worden uit de volgende soorten intelligente in- en uitgangen:
  • In- Uitgang modules
  • In- Uitgang kaarten