Index  Branddetectie  Intelligent  Centrales

Intelligente centrales

De centrale is bepalend of er spraken is van een conventioneel of een intelligent branddetectie systeem. De centrale is daarnaast het hart van elk intelligent branddetectie systeem. Op de centrale worden alle inkomende signalen van de brandmelders en ingang modules in een gesloten ringleiding aangesloten. Maar ook kunnen op dezelfde ringleiding uitgaande signaalgevers en sturingen aangesloten worden. De inkomende signalen worden door de centrale verwerkt en de uitgaande signaalgevers en sturingen worden door de centrale geactiveerd. De centrale bewaakt het complete systeem, zo ook of alle elementen op de lus aanwezig zijn en of er geen onderbrekingen of sluitingen in de lus zitten. Daarnaast worden alle inkomende meetwaarden door de centrale gecontroleerd en neemt deze, op basis van vooraf geprogrammeerde waarden voor niveaus en tijden als ook vaste aanwezige algoritmen, beslissingen. Op basis van die beslissingen worden (indien nodig) sturingen verricht naar de signaalgevers en uitgaande contacten. Dit om interne en externe personen en instanties te alarmeren. Maar ook eventuele andere brandveiligheid systemen kunnen worden geactiveerd. Naast het bewaken verzorgt de centrale het beheren van de geprogrammeerde gegevens, het opslaan van alle voorvallen als ook de voeding voor alle aangesloten componenten.
 
De keuze van de meest geschikte intelligente branddetectie centrale wordt met name gedaan op basis van de totale omvang van het systeem. Hoeveel melders en alarmgevers moeten er aangesloten worden? In hoeveel groepen moet het systeem verdeeld worden? Wat is de geografische oppervlakte van het te bewaken object? Wat voor en hoeveel sturingen moeten er verricht worden. Wat voor functionele mogelijkheden moet het systeem hebben?
 
Bij mcs is ruime ervaring en kennis aanwezig betreffende de gelden normen en technische mogelijkheden van intelligente apparatuur. Daarnaast beschikt het leveringsprogramma over zeer uitgebreide mogelijkheden. Hierdoor kan mcs u altijd van een op uw situatie toegesneden advies voorzien.
 
Op het gebied van intelligente branddetectie biedt mcs meerder mogelijkheden, waardoor een keuze gemaakt kan worden uit de volgende types centrales:
  • Compacte centrale, met 1 lus en 16 (software matige) groepen
  • Uitbreidbare centrale, met 2 tot 8 lussen en 16 tot 80 (software matige) groepen
  • Menu gestuurde uitbreidbare centrale, met 2 tot 8 lussen en tot 256 groepen
  • Netwerk oplossingen