Index  Branddetectie  Intelligent  Alarmgevers

Intelligente alarmgevers

Om een branddetectiesysteem compleet te maken zijn er naast de brand meldcentrale en de brandmelders, aanvullende onderdelen nodig. Als een brand gesignaleerd wordt willen we dat per slot van rekening kenbaar maken. Deze functie wordt vervult door de alarmgevers. Primair zijn de alarmgevers optische- en akoestische signaalgevers. In feiten zijn de akoestische signaalgevers onderdeel van het ontruimingsalarmsysteem. Bij niet zeer grote en complexe objecten zijn deze vaak geïntegreerd in het brandmeldsysteem. Daarom worden deze dan ook vaak gezien als onderdeel van het brandmeldsysteem. De optische en akoestische alarmgevers zijn bedoeld om aan de aanwezige personen de calamiteit kenbaar te maken. De optische signaalgevers kunnen daarnaast ook gebruik worden als baken voor de externe hulpverleners. De intelligente signaalgevers worden in dezelfde lus opgenomen als de melders. Omdat de signaalgevers over een uniek adres beschikken kunnen deze individueel maar ook per groep geactiveerd worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om met intelligente systemen naast totaal ook selectief te kunnen alarmeren. Naast deze optische- en akoestische alarmgevers kan een brandmeldsysteem ook nog sturingen verrichten. Deze sturingen kunnen bij een intelligent systeem eveneens in de lus opgenomen worden. Omdat voor intelligente systemen een grote diversiteit stuur- en inlees modules beschikbaar is, zijn deze in een afzonderlijke categorie (In- Uitgangen) opgenomen.
 
Bij mcs is ruime ervaring en kennis aanwezig betreffende de gelden normen en technische mogelijkheden van intelligente apparatuur. Daarnaast beschikt het leveringsprogramma over uitgebreide mogelijkheden. Hierdoor kan mcs u altijd van een op uw situatie toegesneden advies voorzien.
 
Op het gebied van intelligente alarmgevers biedt mcs meerder oplossingen, waardoor een keuze gemaakt kan worden uit de volgende types intelligente signaalgevers:
  • Akoestische alarmgevers
  • Optische alarmgevers