Index  Branddetectie  Intelligent

Intelligente branddetectie

Als we het over intelligente branddetectie systemen hebben bedoelen we hiermee adresseerbare systemen met analoge melders. Adresseerbaar wil zeggen dat alle opnemers (hand- en automatische melders) en weergevers van een uniek adres worden voorzien. Daarnaast kunnen ook (uniek) adresseerbare in- en uitgang modules opgenomen worden.
Analoog wil zeggen dat de opnemer continu meet en de meetwaarden doorgeeft aan de centrale. Hierdoor is de opnemer meer een sensor dan een melder.
In tegenstelling tot de steekleiding bij een conventioneel systeem worden de opnemers, weergevers en I/O modules bij een intelligent systeem in een ringleiding opgenomen. Een ringleiding is een gesloten circuit en wordt vaak lus genoemd. Elk individueel element wordt door de centrale herkend door de lus waarop het aangesloten is en het unieke adres in die betreffende lus.
Hierdoor is het mogelijk om naast de groep waarin de opnemer zich bevindt, de individuele opnemer zelf op de centrale te presenteren. Het grote voordeel hiervan is dat een veel exactere lokalisering en dus snellere verkenning mogelijk is. In de regel kan met veel minder bekabeling volstaan worden omdat in een ringleiding naast de opnemers ook de alarmgevers opgenomen kunnen worden. Daarnaast kan een lus ook meerder groepen (conventionele steekleidingen) en melders bevatten.
Doordat de opnemer een sensor is die continu zijn meetwaarden met de centrale communiceert, zijn er ook aanvullende mogelijkheden en voordelen.
Zo worden in de centrale vooraf waarden (niveaus en tijden) geprogrammeerde en zijn vaste algoritmen aanwezige. Hierdoor kan elke individuele sensor aangepast worden aan de specifieke situatie waarin hij geplaatst is. Zo kunnen alarm niveaus automatisch aan specifieke momenten aangepast worden. Ook bestaat de mogelijkheid om de vervuiling van elke individuele opnemer uit te lezen of dit zelfs bij een bepaald niveau automatisch te laten melden.
 
Bij mcs is ruime ervaring en kennis aanwezig betreffende de gelden normen en technische mogelijkheden van intelligente branddetectie. Daarnaast beschikt het leveringsprogramma over zeer uitgebreide mogelijkheden. Hierdoor kan mcs u altijd van een op uw situatie toegesneden advies voorzien.
 
Een intelligent branddetectie systeem bestaat in essentie uit de volgende onderdelen:
  • Centrales, het hart van het systeem.
  • Melders, zowel automatische als handbediende die een alarm kunnen geven.
  • I/O modules om lokaal signalen in te lezen en sturingen te verrichten.
  • Alarm- signaalgevers, om de directe of indirecte omgeving in kennis te stellen van het alarm