Index  Branddetectie  Conventioneel  Melders

Conventionele melders

De melders zijn de waarnemers van het branddetectiesysteem. Bij conventionele branddetectiesystemen zijn dit zogenaamde 2-status melders. Dit omdat de melders slechts de status “rust” en “alarm” kunnen aannemen. Primair worden de melders onderverdeeld in 2 groepen, te weten: handbediende- en automatische melders. Handbediende brandmelders geven alarm door het indrukken van het ruitje, dus door menselijk handelen. Automatische brandmelders geven alarm door het, volledig automatisch, aanspreken van de ingebouwde sensor. Er zijn diverse soorten sensoren beschikbaar. Hierdoor kan dus op verschillende manieren een brand gedetecteerd worden en kunnen ook verschillende soorten branden gedetecteerd worden. Bij conventionele automatische brandmelders zijn de meest voorkomende sensoren gebaseerd op het meten van temperatuur, rook, vlammen en een combinatie van temperatuur en rook.
 
De keuze van het meest geschikte type automatische sensor wordt bepaald door het te verwachten soort brand. Daarnaast spelen omgeving condities ook een belangrijke rol bij het bepalen van het type sensor.

Bij mcs is ruime kennis en ervaring aanwezig betreffende de gelden normen en de technische mogelijkheden van de apparatuur. Daarnaast beschikt het leveringsprogramma over meerdere mogelijkheden. Hierdoor kan mcs u altijd van een op uw situatie toegesneden advies voorzien.  

Op het gebied van conventionele brandmelders biedt mcs oplossingen voor de meest uiteen lopende situaties. Hierdoor kan een keuze gemaakt worden uit de volgende types conventionele brandmelders:
  • Handbrandmelders
  • Automatische optische melders
  • Automatische thermische melders
  • Automatische Multi-criteria melders