Index  Branddetectie  Conventioneel  Centrales

Conventionele centrales

De centrale bepaald of er spraken is van een conventioneel of intelligent branddetectiesysteem. Daarnaast is de centrale het hart van elk conventioneel branddetectiesysteem. De inkomende signalen van de brandmelders worden op de centrale aangesloten en er door verwerkt. Bij een conventioneel branddetectiesysteem worden de brandmelders in groepen als steekleidingen aangesloten. Afhankelijk van de instellingen worden de benodigde sturingen door de centrale verricht. De instellingen zijn daarbij op de specifieke situatie afgestemd. De sturingen zijn bedoeld om interne en externe personen en instanties te alarmeren. Daarnaast kunnen sturingen ook gebruikt worden om eventuele andere brandbeveiligingssystemen te activeren. Daarnaast verzorgt de centrale ook de continue bewaking van het totale systeem als ook de voeding voor alle aangesloten componenten.
 
De keuze van de meest geschikte conventionele brandmeldcentrale, wordt met name gedaan op basis van de omvang van het totale systeem. Hoeveel (aansluit)groepen zijn er nodig? Welke en hoeveel sturingen moeten er worden verricht? Welke functionaliteit moet het systeem hebben?

Bij mcs is ruime kennis en ervaring aanwezig betreffende de gelden normen en de technische mogelijkheden van de apparatuur. Daarnaast beschikt het leveringsprogramma over meerdere mogelijkheden. Hierdoor kan mcs u altijd van een op uw situatie toegesneden advies voorzien.  

Op het gebied van conventionele branddetectie biedt mcs meerder mogelijkheden, waardoor een keuze gemaakt kan worden uit de volgende types centrales:
  • NFS 2-8, compacte centrale met 2- 4 of 8 groepen
  • NF30 conventioneel, gecombineerde centrale met 16 groepen en 1 lus