Index  Branddetectie  Conventioneel  Alarmgevers

Conventionele alarmgevers

Om een branddetectiesysteem compleet te maken zijn er naast de brandmeldcentrale en de brandmelders, aanvullende onderdelen nodig. Als een brand gesignaleerd wordt willen we dat per slot van rekening kenbaar maken. Deze functie wordt vervult door de alarmgevers. Primair zijn de alarmgevers optische- en akoestische signaalgevers. In feiten zijn de akoestische signaalgevers onderdeel van het ontruimingsalarmsysteem. Bij kleine en middel grote systemen zijn deze vaak geïntegreerd in het brandmeldsysteem. Daarom worden deze dan ook vaak gezien als onderdeel van het brandmeldsysteem. De optische en akoestische alarmgevers zijn bedoeld om aan de aanwezige personen de calamiteit kenbaar te maken. De optische signaalgevers kunnen ook gebruik worden als baken voor de externe hulpverleners. Naast deze optische- en akoestische alarmgevers kan een brandmeldsysteem ook nog sturingen verrichten. Deze worden bij een conventioneel systeem in de regel direct door en vanuit de centrale verzorgt. Daarom behoren deze bij conventionele systemen dan ook bij de centrale en niet tot de signaalgevers.
 
Bij mcs is ruime kennis en ervaring aanwezig betreffende de gelden normen en de technische mogelijkheden van de apparatuur. Daarnaast beschikt het leveringsprogramma over meerdere mogelijkheden. Hierdoor kan mcs u altijd van een op uw situatie toegesneden advies voorzien.
  
Afhankelijk van hun werking kunnen de alarmgevers onderverdeeld worden in:
  • Akoestische alarmgevers
  • Optische alarmgevers