Index  Branddetectie

Branddetectie signaleert brand snel

Wat is branddetectie?

Branddetectie is het signaleren en melden van een brand als deze zich voordoet.
Hoewel de meeste mensen denken dat het hen niet overkomt is brand een van de grotere gevaren dat constant op de loer ligt. Dit omdat brand een gevaar vormt voor persoonlijk letsel, materiële en emotionele schade en schade aan het milieu. Primair is het ontstaan van een brand geen probleem, als dit tenminste maar snel gesignaleerd wordt. Hoe sneller met de bestrijding van een brand kan worden begonnen, des te geringer zal de (gevolg)schade zijn. Wat er gebeurt als een beginnende brand niet (tijdig) gesignaleerd wordt, krijgen we dagelijks voorgeschoteld via de media. Uit onderzoek blijkt zelfs dat ongeveer 90% van de bedrijven die met een serieuze brand te maken krijgen, dit niet te boven komen. Een faillissement is dan meestal het gevolg.
Lees meer over het waarom van branddetectie systemen
Branddetectie systemen zijn onder te verdelen in Conventionele systemen en Intelligente systemen.

Hoe werkt een brandmelder?

Mensen kunnen een brand ontdekken omdat ze beschikken over de zintuigen; voelen, zien, horen en ruiken. Door een object van een branddetectiesysteem te voorzien is er continu bewaking, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Met de moderne technologie kan namelijk een brand waargenomen worden door o.a.
  • te voelen --- warmtedetectie
  • te zien --- rook- en vlamdetectie
  • te ruiken --- brandgasdetectie
Een branddetectiesysteem kan na het signaleren een breed scala van sturingen verrichten. Te denken valt hierbij aan het alarmeren van aanwezige personen, het waarschuwen van de brandweer en de interne hulp verlenende instanties. Ook kunnen sturingen verricht worden naar andere onderdelen van het totale brandbeveiligingssysteem. Zoals daar kunnen zijn automatische blussing, brandwerende deuren, liften, brandventilatie systemen en brandweer sleutelkluizen.
 
Met branddetectiesystemen van mcs is dit allemaal op de situatie afgestemd waardoor u optimaal voorzien bent van de juiste brandbeveiliging.
 
 
Afhankelijk van de omvang en complexiteit van het (totale) systeem kan (primair) een keuze gemaakt worden uit:
 


Hieronder kunt u gerelateerde documenten downloaden:

 Bulletins Bedrijfsprofiel mcsDatasheet