w

mcs Nieuwsbrief juni 2012

Nieuwsbrief in webbrowser

 

Draadloze detectie

Draadloze branddetectie volledig conform NEN-EN 54-25

Na het uitkomen van de NEN-EN 54-25 "Componenten die gebruik maken van radiografische verbindingen en hieraan gerelateerde systeem eisen", heeft het nog een hele tijd geduurt voordat daadwerkelijk gekeurde producten geleverd konden worden. De test laboratoria waren er nog niet op uitgerust en alle fabrikanten die dergelijke producten hadden, wilden ze allemaal tegelijk laten keuren. Hierdoor zijn destijds wachttijden onstaan en was het kunnen overleggen van certificaten niet meteen mogelijk.

Dit alles is inmiddels achterhaald en sedert enige tijd voeren wij een zeer compleet en prijs competitief programma draadloze branddetectie. Inmiddels hebben wij deze apparatuur naar tevredenheid van zowel de installateur als ook de eindgebruiker bij een aantal projecten ingezet, waardoor wij klaar zijn voor voor de "draadloze" branddetectie toekomst.

Het zal en moet natuurlijk niet zo zijn dat draadloze branddetectie te pas en te onpas en uit gemakzucht ingezet gaat worden. Er zijn echter, mede door de huidige prijstelling, diverse situatie denkbaar dat draadloze of gedeeltelijk draadloze detectie goed inzetbaar is, denk hierbij o.a. aan:
 • Monumentale panden, waar leidingen niet mogelijk of wenselijk zijn;
 • Tijdelijke installaties,waarbij dure installatie kosten niet wenselijk zijn;
 • Het zeer snel realiseren van een operationeel branddetectie systeem;
 • Het nagenoeg zonder overlast realiseren van een branddetectie systeem;

 Het systeem in ons leveringsprogramma bied zowel mogelijkheden voor conventionele- als ook intelligente adresseerbare oplossingen. 

Bij conventionele oplossingen wordt per groep een zend/ontvangst module op een conventionele brandmeldcentrale, welke door de brandmeldcentrale of door een externe 24Vdc voeding wordt gevoed.

Bij intelligente addresseerbare systemen worden een of meerdere zend/ontvangst interface modules met het Notifier protocol op de addresseerbare lus aangesloten en door de lus gevoed. Alle draadloze componenten hebben een eigen adres en functioneren binnen het systeem hetzelfde als d.m.v. bedrading aangesloten componenten.

Om een grotere reikwijdte te kunnen realiseren zijn er draadloze versterkers welke lokaal gevoed moeten worden beschikbaar. Hiervan kunnen er maximaal 6 per zend/ontvangst module gekoppeld worden.

Elke zend/ontvangst module kan tot 32 draadloze ingang componenten zoals automatische- en handbrandmelders en 16 draadloze uitgang componenten zoals sirenes, flitslampen, etc. beheren.

Aan draadloze componenten zijn op dit moment beschikbaar:
 • Automotische optische melders;
 • Automatische opthisch/thermische melders;
 • Automatische thermische melders;
 • Handbrandmelders;
 • Nevenindicatoren;
 • Diverse sirene's uitvoeringen in zowel rood als wit;
 • Gecombineerde sirene/flitslampen;
 • In- en output modules;

Daarnaast zijn de automatische melders aanvullend in diverse decoratieve kleuren leverbaar.

Alle draadloze componenten worden standaard geleverd met hoofd- en back-up batterij.

Onder normale condities gaat de hoofdbatterij ongeveer 5 jaar mee en heeft de back-up batterij een levensduur van ongeveer 6 maanden.

De reikwijdte van het draadloze signaal kan in elke situatie anders zijn en is mede bepalend voor het benodigde aantal modules en eventuele versterkers.

Daaropm beschikken wij over een speciale meet/test set, zodat we vooraf het benodigde aantal en de beste locaties van de zend/ontvangst modules kunnen bepalen.

Schroom niet om bij vragen over draadloze branddetectie contact met ons op te nemen. Wist u dat...

 • Wij zeer druk bezig zijn met het opmaken van een nieuwe prijslijst branddetectie;
 • Deze in de loop van juli uitkomt
 • Dit een zeer uitgebreide prijslijst annex product catalogus wordt;
 • Er beperkte prijs wijzigingen doorgevoerd zullen worden;
 • De NF30 addresseerbare brandmeldcentrale drastisch in prijs verlaagd wordt;
 • Er ook een nieuwe centrale door Notifier uitgebracht zal worden;
 • Deze centrale "Pearl" zal gaan heten en een 2 lussen intelligente centrale is;
 • De wijzigingen in wet- en regelgeving voor branddetectie in een stroomversnelling zijn geraakt;
 • Het nieuwe bouwbesluit 2012 per 01 april 2012 actief geworden is;
 • De nieuwe NEN 2535:2009 hierdoor per die datum aangestuurd wordt;
 • Er 3 nieuwe regelingen BMI uitgegeven zijn;
 • Wij ons op de toekomst voorbereid hebben en van alle wijzigingen op de hoogte zijn;
 • We regelmatig cursussen beheerder brandmeldinstallatie verzorgen;
 • Het inschrijfformulier van onze website kunt downloaden;


Dit is een automatisch gegenereerd bericht. Beantwoorden is niet mogelijk.
Klik hier als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.