w

mcs Mei 2011

Nieuwsbrief in webbrowser

 

Nieuwe configuratie software

Nieuwe firmware en programmeersoftware voor analoge Notifier brandmeldcentrales.

Recent heeft Notifier de nieuwste versies software in haar brandmeldcentrales NF30/50 en NF3000 gelanceerd. Door deze nieuwe firmware zijn er legio van nieuwe en verbeterde mogelijkheden aan de producten toegevoegd. Om van alle toevoegingen gebruik te kunnen maken was het tevens nodig nieuwe versies van de up- en download software pakketten uit te brengen.

Zeer belangrijk hierbij is het dat de centrales met de nieuwe firmware niet geprogrammeerd kunnen worden met voorgaande versies van de up- en download software.

Zeer belangrijk hierbij is het dat de centrales met de nieuwe firmware niet geprogrammeerd kunnen worden met voorgaande versies van de up- en download software.
     •  NF30/50        firmware 7.03        PC configuration tool v3.03
     •  NF3000         firmware 5.05        PC configuration tool v3.05

Echter de nieuwe up- en download software is wel behoorlijk downwards compatibel met eerdere firmwares.

Vanaf de introductie van de OPAL melders is aan deze producten en alle daarna (her)ontwikkelde producten een extra communicatie protocol toegevoegd voor toekomstig gebruik. Aan het reeds jaren vertrouwde (analoge) CLIP protocol is het (digitale) Advance Protocol (AP als ook OPAL) toegevoegd. Inmiddels zijn we met het uitkomen van de nieuwe firmware in de toekomst aangekomen en kan er van de eerste reeks voordelen gebruik gemaakt gaan worden.

Omdat het veel te ver voert om in een nieuwsbrief alle doorgevoerde wijzigingen en nieuwigheden te behandelen, beperken wij ons hierbij tot vermelding van de meest relevante en in het oogspringende wijzigingen. Voor gedetailleerde informatie over de diverse functies en mogelijkheden adviseren wij u contact met ons op te nemen, of de technische bulletins in het kennis centrum op onze site  te raadplegen.

Voor een maximale compatibiliteit mogen de lussen van en systeem bestaan uit zowel alleen CLIP elementen, alleen OPAL elementen en een combinatie van zowel CLIP als ook OPAL elementen. Op een OPAL lus mogen daarbij maximaal 20 CLIP elementen worden gebruikt. Een aantal elementen zijn (nog) niet als OPAL leverbaar en hier dient dan ook rekening mee gehouden te worden. Bij programmering (autoleer) dient het te kiezen protocol aangegeven te worden. Indien bij combinaties niet voldaan kan worden aan de NEN EN54-2 zal het systeem hier melding van doen en dient er anders gekozen te worden.

De specificaties voor de lusbekabeling blijven zoals ze waren, echter men kan tot grotere luslengten (bij dezelfde diameter) gaan en er kunnen meer verbruikers (bijv. sirenes) op een lus opgenomen worden. Let hierbij wel op dat grote luslengten / (te) hoge lusweerstand de dubbele adres detectie negatief beïnvloed en dus mogelijk niet meer (standaard) werkt. Voor exacte bepaling dient de nieuwe Lus en Batterij Calculator (LBC) 4.03 gebruikt te worden.

De nevenindicator uitgang op een (OPAL) melders is vanaf nu vrij programmeerbaar. Hierdoor is het niet meer nodig (hardware matige) volgorde schakelingen voor nevenindicatoren te bouwen of via micro modules nevenindicatoren adresseerbaar te maken. Een nevenindicator kan op de dichtst bijzijnde melder aangesloten worden en via programmering kan bepaald worden door welke melders deze nevenindicator aangestuurd moet worden.

De (op de sirene) hardware matig ingestelde toonsoort en het volume kan via de programmering overruled worden. Hierdoor is het niet meer nodig fout ingestelde moeilijk bereikbare sirenes aan te passen en kan er aan de sirenes meer functionaliteit toegekend worden. Ook zijn vanaf nu standaard alle sirenes synchroon op een lus als ook tussen lussen onderling. Daarnaast is het mogelijk de sirenes in een compleet netwerk synchroon te laten zijn, dit is echter niet automatisch zo en moet als zodanig in de software geselecteerd worden.

De functionele toepassingen (scenario’s) van de zeer intelligente SMART4 (4-criteria) melders, zijn vanaf nu via de software selecteerbaar.

De multicolor led op de (OPAL) melders geeft een zeer breed scala aan diagnostische informatie. Daarnaast is er via de centrale als ook via de software een zeer uitgebreid scala van onderhoud- en storingsanalyse beschikbaar.

Voor vragen of onduidelijkheden kunt u altijd contact met ons opnemen.NEN-EN 12101-2

NEN-EN 12101-2: norm voor Natuurlijke Rook- en Warmte- Afvoeropeningen.

Natuurlijke Rook- en Warmte- Afvoerinstallaties spelen een steeds belangrijkere rol als het gaat om veilige vluchtwegen. Vooral wanneer de afstanden van en naar vluchtwegen door het ontwerp lang zijn, kunnen Natuurlijke Rook- en Warmte- Afvoerinstallaties ervoor zorgen dat invulling wordt gegeven aan de eisen op basis van gelijkwaardigheid.

Een Natuurlijke Rook- en Warmte- Afvoeropening (NRWA) heeft als doel om in geval van een brand, rook en warmte (hete lucht) uit een gebouw doeltreffend af te voeren. Hierdoor wordt een rookvrije zone gecreëerd zodat mensen met goed zicht een gebouw, een gebied of een bepaalde ruimte in het gebouw kunnen verlaten. Daarnaast worden de condities verbeterd wanneer de brandweer overgaat tot een binnenaanval.

Per 1 september 2006 is de NEN-EN 12101-2 officieel van kracht. Dat houdt in dat alle openingen die als Natuurlijke Rook- en Warmte Afvoeropeningen worden toegepast, gekeurd moeten zijn volgens deze norm EN 12101-2. Deze nieuwe norm garandeert zowel brandweer als gebouw eigenaar dat de toepassing van Natuurlijke Rook- en Warmte- Afvoeropeningen aan die deze strenge brandveiligheidseisen voldoen.

Alle producten die op de markt gebracht worden ten behoeve van Natuurlijke Rook- en Warmte- Afvoeropeningen, moeten door een daartoe erkend bedrijf op diverse zaken gecontroleerd en getest worden. Er moet aangetoond worden dat de volledige productie als ook de gebruikte materialen volledig en steeds aan deze norm voldoen. Alle bedrijven die binnen dit proces betrokken zijn, staan onder een strenge kwaliteitscontrole. Dit gehele controle proces wordt (bijvoorbeeld) door het Duitse VdS uitgevoerd. Zo controleert o.a. VdS de gebruikte halffabricaten, maar ook het productie proces de zogenaamde FPC (Factory Production Control) van de verantwoordelijke ontwerper/leverancier. michielse control systems B.V. is een erkend ontwerper/leverancier van NRWA en wordt daarom jaarlijks  door VdS geaudit. Hiermee is michielse control systems B.V. gerechtig en bevoegd om het productie proces bij NRWA (zoals ramen) fabrikanten te sturen, begeleiden en te auditen.

Een aantal belangrijke factoren waar de producten aan moeten voldoen om genormeerd te worden volgens de EN 12101-2 zijn:
          ›  Hittebestendigheid tot + 300oC voor minimaal 30 minuten.
          ›   Sneeuwbelasting tot 500N/m2
          ›   Windlas1t tot 1500N/m2
          ›   Koudetest tot -15 oC
          ›   Bepaling van aerodynamische waarden

Een zeer belangrijke bijkomstige eigenschap is dat de Natuurlijke Rook- en Warmte- Afvoeropening bij een brandmelding binnen 60 seconden volledig geopend is.

De productoplossingen die michielse control systems B.V. hanteert ten behoeve van deze Natuurlijke Rook- en Warmte- Afvoersystemen voldoen volledig aan deze NEN-EN 12101-2 norm.

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.


Leveringstermijnen

Mogelijke vertraagde leveringen van producten.

Als gevolg van de recente natuurrampen in Japan, hebben wij van onze fabrikanten/leveranciers te horen gekregen dat hun toeleveranciers een tekort aan componenten hebben en/of gaan krijgen. Tot op dit moment hebben onze fabrikanten/leveranciers in (bijna) alle gevallen oplossingen hiervoor gevonden.

We hebben diverse (standaard) producten ruimschoots op voorraad liggen, het kan echter voor komen dat ook onze voorraden hierdoor terug lopen. Door de (te verwachte) schaarste van bepaalde componenten is het helaas niet mogelijk om onze voorraden (tijdelijk) te vergroten.

Naar aanleiding van vorengaande zullen/kunnen de leveringstermijnen naar ons toe langer worden dan wij gewend zijn. Als gevolgd hiervan kunnen de leveringstermijnen van michielse control systems B.V. helaas ook langer zijn dan u van ons gewend bent. Eventuele problemen worden met namen verwacht in de periode juni t/m september 2011.

Voor vragen met betrekking tot de reguliere voorraden en/of leveringstermijnen kunt u altijd contact opnemen met Marc Janssen onder telefoonnummer 040 – 253 4711 of per mail: m.janssen@mcsgroep.nl

Met het op voorhand maken van onze excuses voor de eventuele ongemakken die hierdoor kunnen ontstaan, danken u voor uw begrip in de gegeven situatie.Wist u dat!!

-  De eerstvolgende cursus beheerder BMI op 14 juni verzorgdt wordt,
-  De in deze nieuwsbrief vermelde configuratie software vanaf vandaag uit ons kenniscentrum te downloaden is,
-  Dat er ook flitsers en sirene/flits combinaties te verkrijgen zijn voor het ringleidingsysteem,
-  michielse control systems B.V. ook diverse technische trainingen verzorgt,
-  De dag na Hemelvaart mcs gesloten is, 
-  U voor levering en/of onderhoud van brandblus middelen ook bij ons terecht kunt,
-  Voor het leveren en onderhouden van noodverlichting u eveneens bij ons terecht kunt,
-  Wij hierdoor een nog completere "effectieve schakel naar brandbeveiliging" zijn,


Dit is een automatisch gegenereerd bericht. Beantwoorden is niet mogelijk.
Klik hier als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.